money_cash

Start Up Firmalarında Yatırım Alma, Sermaye Artırımı ve Emisyon Primi’nin Önemi

  Firmalar farklı nedenler yüzünden sermaye eksikliği hissederler. Bu eksiklik Net İşletme Sermayesinin yetersizliğinden kaynaklanabileceği gibi yeni yatırımcılardan bulunan fonların şirkete enjekte edilebilmesi sebebiyle de olabilir. Her ne sebeple olursa olsun asli Devamını Oku »»

dui payment

İnternet Banakacılığı ile SGK ve Bağ-Kur Prim Borçlarının Ödenmesi

Herkese merhaba, Geçen hafta içerisinde ilk defa vergi ödemek durunda kalan bazı arkadaşlarımıza internet bankacılığı ile SGK ödemelerini nasıl ödeyebileceklerini anlatmakta güçlük çektik. Bu sıkıntı çoğu mühendis olan kardeşlerimizden değil ne yazık Devamını Oku »»

images

İskonto Oranı – WACC (Weighted Average Cost Of Capital)

 Şirketlerin bugün elde ettikleri gelirler bugünün koşulları altında ölçmek nispeten kolay. Peki söz konusu şirketlerin gelecekte kazanacakları paranın bugün aslında kaç lira olduğu ne kadar önemli. Bunu nasıl öğreneceğiz. İşte tam bunun Devamını Oku »»

buzdagi_74797_1

Genç (Tekno)Girişimciler İçin Temel Bilgiler

Önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Teknogirişim Firmaları daha sonra TÜBİTAK 1512 programı kapsamında desteklenen girişimciler ( Teknogirişim demiyorum çünkü tam şirket kuruluş aşamasında  TÜBİTAK yönetmelik değişikliğine gitti) derken oldukça Devamını Oku »»

Para Resimleri

Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Ve Beyanname Verilmesi

Aşağıdaki yazı tamamen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu Ücret Kazançları Vergi Reberi’nden alınmış olup, biraz daha sadeleştirilmiştir. Dolayısıyla detaylı açıklamalar için söz konusu rehberin incelenmesi yerinde olacaktır. Devamını Oku »»

Start Up Firmalarında Yatırım Alma, Sermaye Artırımı ve Emisyon Primi’nin Önemi

money_cash

 

Firmalar farklı nedenler yüzünden sermaye eksikliği hissederler. Bu eksiklik Net İşletme Sermayesinin yetersizliğinden kaynaklanabileceği gibi yeni yatırımcılardan bulunan fonların şirkete enjekte edilebilmesi sebebiyle de olabilir. Her ne sebeple olursa olsun asli amaç şirket mali yapısının güçlendirilmesidir.

Son yıllarda girişimcilik anlayışının yeni bir boyut alması, Devletin bu konuda sağladığı girişim sermayesi desteklerinin artması, Melek Yatırımcılar’ın yatırım yapmalarının özendirilmesi ve bu yatırımcıların potansiyeli olan firmaları keşfetmeye başlaması gibi bir çok farklı etken daha fazla start up firmasının kurulmasına sebep oldu.

Yazımızda Start Up Firmaları’na yatırım yapmak isteyen şirketlerin veya şahısların söz konusu şirketlere ortak olması ve bu durumlarda Emisyon Primi’nin önemini örneklerle açıklamaya çalışacağız

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun’un 347. Maddesinde şirketlerin İtibarî değerinden aşağı bedelle pay çıkaramayacağı payların itibarî değerinden yüksek bir bedelle çıkarılabilmeleri için ise esas sözleşmede hüküm veya genel kurul kararının bulunması gerektiği belirtilmiştir. Emisyon primi ise; şirketlerin kuruluş aşamasında veya sermaye artırımlarında çıkaracakları payların itibari değerinin üzerinde bir bedelle satılması durumunda elde edilen olumlu fakları ifade etmektedir.

Şirketlerin halka açılmalarda sıkça kullandığı bir yöntem olmasının yanında sermaye artırımlarında bir ortağın diğer ortaklardan daha fazla ödeme yapmayı kabul ettiği durumlarda sıkça tercih edilir. Böylece fazla ödeme yapmayı kabul eden şirket ortağının şirketteki hisse oranı değişmeden, şirket ortaklık yapısı bozulmadan şirkete sermaye enjekte edilmesi sağlanmış olur.

Örneğin, sermayesi her biri 100 TL değerinde 500 paydan oluşan, ödenmiş sermayesi 50.000 TL olan ABC A.Ş., 500.000 TL karşılığında hisselerinin %20’sini X Yatırım A.Ş.’ye devretmeyi kabul etmiştir. ABC A.Ş.’nin eşit paylara sahip iki ortağı bulunmaktadır.

• Şirket ortakları kendi sahip oldukları hisselerin %20’sini 500.000 TL karşılığında ilgili firmaya satabilirler. Bu durumda Ortaklardan her biri 5.000 TL nominal bedelli hisse senetlerini 250.000 TL’ye satmış olurlar. Bu durumda karşımıza iki problem çıkar;
- 1.si söz konusu işlem sonucunda 500.000 TL ABC A.Ş.’ye değil, şirket ortaklarının şahsılarına aktarılmış olur. Bu durum şahsi olarak kazanç elde edilmesi planlanıyorsa doğru bir seçenek olabilir. Başka bir deyişle yatırımcı şirket sadece şirketin %20’sine sahip olmak istiyorsa, yapılan 500.000 TL tutarındaki yatırımın şirket içinde kalması yönünde bir endişesi yok ise işe yarar. Ancak çoğu zaman start up firmalarına yatırım yapan yatırımcılar söz konusu paraların şirket içinde kalmasını, şirket işlemlerinde kullanılmasını arzu etmektedirler.
- 2.si ise vergisel bir problemdir. Anonim şirketlerde hisse senetlerini edinim tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe, bu hisse senetlerinin satışından elde edilecek karların değer artış kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Yukarıdaki örnekte 5.000 TL’lik hisse senetleri 250.000 TL’ye satıldığından her bir şahıs için 245.000 TL’lik bir kar söz konusudur ve bu tutarların vergilendirilmesi gerekir. Limited şirketlerde ise iki yıl kurualı bulunmamaktadır. Aradan 10 yıl dahi geçse bu karın vergilendirilmesi esastır.(Bu durumda Limited şirketi Anonim Şirkete çevirmek rasyonel olacaktır)

• “Ortaklıklarda gerçekleştirilmesi planlanan bazı sermaye artırımlarına tüm ortaklar eşit oranda katılamayabilir ve zaman zaman bir ortak diğerinden daha fazla ödeme yapmayı üstlenebilir. Ancak bu gibi hallerde daha fazla ödeme yapacak olan ortak yeni çıkarılan paylardan daha fazla edineceğinden ortaklık yapısı, sermaye artışına katılacak güçte olmayan ortak aleyhine değişecektir. Bu sorunun önüne geçilebilmesi amacıyla ödeme yapmayı üstlenen ortağın yeni çıkarılan paylar için itibari değerlerinden daha fazla bir ödeme yapması kararlaştırılabilir. Bu şekilde itibari değerin üzerinde kalan kısım ayrı bir sermaye yedeği hesabına kaydedilir ve ortaklık yapısı bozulmamış olur.”¹

Şirket Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul’unda 125 yeni pay çıkarmasına ve dolayısıyla, 12.500 TL sermaye artırımına gidilmesine karar verilecektir. 12.500 TL nominal bedelli söz konusu hisselerin ise 500.000 TL bedel ile X Yatırım A.Ş.’ye devredilerek, şirket ortaklığına alınmasına karar verilecektir. Bu durumda şirket 12.500 TL’lik hisse senetlerini 500.000 TL’ye satmış olur, 487.500 TL tutarındaki kar ise Emisyon Primi olarak Bilanço’da Sermaye Yedekleri’ne ( Hisse Senedi İhraç Primleri) alınır.
Bu işlemler sonucunda girişimci ortaklar ABC A.Ş.’nin %80 hissesine, yatırımcı şirket ise %20 hissesine sahip olur. Eğer bu prosedür takip edilmemiş olsaydı, şirketin girişimci ortakları aynı oranda sermaye artırımına katılamayacaklarından şirketteki payları toplam %80’den %10’a düşmüş olacaktı.

Bu yöntem şirket kuruluş aşamasında, var olan ortaklar tarafından yeni sermaye enjekte edilmesine ihtiyaç duyulduğunda veya sonradan şirkete ortak alınması durumlarında kullanılabilmektedir.
Yukarıdaki örnek ve açıklamalardan anlaşılacağı üzere Emisyon Primi şirketlerin Mali Yapılarının güçlendirilmesinde hayati bir önem arz etmekte olup, özellikle küçük girişimcilerin şirketlerindeki pay oranlarının korunması açısından oldukça kullanışlı bir enstrüman olarak kullanılabilmektedir.

Kaynakça

1- http://www.dunya.com/sermaye-artiriminda-emisyon-primi-208428h.htm

 

İnternet Banakacılığı ile SGK ve Bağ-Kur Prim Borçlarının Ödenmesi

dui payment

Herkese merhaba,

Geçen hafta içerisinde ilk defa vergi ödemek durunda kalan bazı arkadaşlarımıza internet bankacılığı ile SGK ödemelerini nasıl ödeyebileceklerini anlatmakta güçlük çektik. Bu sıkıntı çoğu mühendis olan kardeşlerimizden değil ne yazık ki ilk başka çok karışık olan bankaların işlem menülerinden, ve vergi ödemeleri ile ilgili bir çok pencere olmasından kaynaklanıyor.

Özellikle SGK borçlarının zamanında ödenmesi 5510 ve 5746 sayılı kanunlar kapsamında sağlanan istisnalardan yararlanabilmek adına önem arz etmektedir. Son ödeme tarihini geçiren şirketlerin bu istisnalardan yararlanması mümkün değildir.

İskonto Oranı – WACC (Weighted Average Cost Of Capital)

images

 Şirketlerin bugün elde ettikleri gelirler bugünün koşulları altında ölçmek nispeten kolay. Peki söz konusu şirketlerin gelecekte kazanacakları paranın bugün aslında kaç lira olduğu ne kadar önemli. Bunu nasıl öğreneceğiz. İşte tam bunun için kullanılan bir oranımız mevcut. WACC – İskonto Oranı

WACC (Weighted Average Cost Of Capital); Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti şeklinde Türkçe’ye çevrilebilecek bu kavram şirketin gelecekte elde edeceği nakit akımlarının günümüz değerine indirgenmesinde kullanılan oranı ifade etmektedir.” İskonto oranı şirkete yatırım yapanların söz konusu yatırımları karşılığında elde etmek isteyecekleri minimum kazanç oranını temsil eder.

Genç (Tekno)Girişimciler İçin Temel Bilgiler

buzdagi_74797_1

Önce Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen Teknogirişim Firmaları daha sonra TÜBİTAK 1512 programı kapsamında desteklenen girişimciler ( Teknogirişim demiyorum çünkü tam şirket kuruluş aşamasında  TÜBİTAK yönetmelik değişikliğine gitti) derken oldukça yoğun bir o  kadar stresli bir süreci tamamladık. Bir kere daha Türkiye’de yaşadığımızı anımsatan  bürokrasiyle mücadele ettik durduk.  Sınırsız yetki verdiğimiz şirket müdürlerinin yetki sürelerini belirli bir yılla sınırlı tutun diyen Bakanlık yetkilileri ile son dakika açıklamasıyla TÜBİTAK 1512 girişimcilerini hayal kırıklığına uğratan TÜBİTAK yetkilileri….Ticaret Sicil Harçlarında sağlanan istisnalardan yararlanamadılar)

Her neyse bu biraz da başka bir yazının konusu galiba. Bu yazıda şirket sahibi genç girişimcilerin dikkat etmeleri gereken temel bilgilerden bahsetmeye çalışacağım. Hepsini bir anda hatırlamayabilirim. Dolayısıyla yazıyı başka şeyler ekleme ihtiyacı duydukça güncellemeyi düşünüyorum.

Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Ve Beyanname Verilmesi

Para Resimleri

Aşağıdaki yazı tamamen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınlamış olduğu Ücret Kazançları Vergi Reberi’nden alınmış olup, biraz daha sadeleştirilmiştir. Dolayısıyla detaylı açıklamalar için söz konusu rehberin incelenmesi yerinde olacaktır.

Yurt Dışından Alınan Hizmetlerde Mukimlik Belgesinin Önemi

peníze bankovka mìna euro dolar

***Cenk Orhan | Deloitte Türkiye Vergi Müdür Yardımcısı, SMMM | Lebib Yalkın Aralık 2012

Giriş

Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli ve yerli firmaların birçoğu, mal ve/veya hizmet üretimleri sırasında Türkiye mukimi olmayan kişi/kurumlardan hizmet alabilmektedirler. İşin akışı sırasında alınması gerekli olan bu hizmetlerin vergilendirilmesi öteden beri Mali İdare ile sorunlar yaşanmasına neden olmuş ve birçok firma yurtdışından alınan hizmet faturaları üzerindeki stopaj ve sorumlu sıfatı ile KDV yükümlülükleri nedeni ile cezalı tarhiyatlarla karşı karşıya kalmıştır.

6. Bölge Yatırım Teşvikleri

stockpages
Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite

 Yeni yatırım teşvik paketi ile en ayrıcalıklı  bölge olup, yatırıma en muhtaç iller bu bölgelere dahil edilmiştir. Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 6 ncı bölgelerde beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir. 6. Bölgede yeralan şehirler ise; Ağrı Ardahan Batman Bingöl Bitlis Diyarbakır Hakkari Iğdır Kars Mardin Muş Siirt Şanlıurfa Şırnak Van Bozcaada ve Gökçeada İlçelerinden oluşmaktadır.

Teknogirişim Sermayesi Desteği Alan Projeler

teknogirisim-sermayesi-destegi

Daha önce kazanan projeler ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknogirişim Sermayesi Desteği başvuruları için yayınlamış olduğu mevzuat çerçevesinde hazırlanan Örnek Ön Başvuru Dosyası aşağıdaki gibidir. Ayrıca Ön Başvurular öncesinde mutlaka incelenmesi gerektiğini düşündüğümüz sunuma aşağıdaki linketen ulaşabilirsiniz.

http://prezi.com/ynbhcnl9uzdr/teknogirisim-sermayesi-destegi-on-basvuru-sureci/

  

Vergide Güncel Sorunlar

tax problems

Sayın Zeki Gündüz’ün Dünya Gazetesinde derlediği Vergide Güncel sorunlar oldukça dikkat çekici.

 

 ZEKİ GÜNDÜZ 

Vergide güncel sorunlar

 

Değerli DÜNYA okurları,
Yine sizinle paylaşacağım konular çok birikti. Aslında bayram öncesi canınızı sıkmak da istemiyorum. Bugün başlıklar itibariyle konuları sizlerle paylaşayım. Sonrasında tek tek de daha genişçe görüş ve önerilerimi sizlerle paylaşırım.

Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılıkla İlgili Olarak Yerli Tasarım ve Üretimine Yönelik Ar-Ge ve Eğitim Faaliyetlerine Hibe Programı

support


Elektronik Haberleşme, Uzay Ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik 12.09.2012 tarih ve 28409 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmelik uyarıca; elektronik haberleşme, uzay ve havacılıkla ilgili olarak yerli tasarım ve üretimine yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin projeler max. %100 oranında desteklenmesi öngörülmüştür.  Elektronik haberleşme alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı en fazla 10.000.000 TL, havacılık ve uzay alanında destek kararı alınan projelere verilecek destek tutarı ise en fazla 20.000.000.-TL olabilecektir.