Category Archives: Finansal Tablolar Analizi

Dupont Analizi

dupont

Dupont analizi farklı alanlardaki oranların belli bir sistematik içerisinde izlenmesine olanak vermektedir. Bu analiz tekniğiyle  firmanın etkin bir maliyet sistemine sahip olup olmadığı, faaliyetlerinde yeterince etkin olup olmadığı, borçlanma politikalarının nasıl olduğu ve bir firmanın asıl hedefi olan özsermaye karlılığında başarı durumu incelenebilmektedir.

Oran Analizi

oran analizi

ORAN ANALİZİ

Şirketin mali tablolarına göre mali oranları aşağıdaki  gibi şekillenmiştir.  Formülasyonları da görmek isteyen arkadaşlar takip eden linkten Excel tablosunu indirebilirler ; Oran Analizi Bilanço

Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)

finance

Yatay Analiz tekniğiyle incelenen Gelir Tablosu ve Bilanço aşağıdaki gibidir;

Trend Analizi

trend analizi


Trend Analiz tekniğiyle incelenen Gelir Tablosu ve Bilanço Aşağıdaki gibidir.

Dikey Analiz

analiz


Dikey analiz bir firmanın bilanço ya da gelir tablosundaki kalemlerin kendi grupları ve genel toplam içerisinde ne kadarlık bir yüzdeye sahip olunduğunun tespiti ile yorumlanmasına denir. Trend analizi veya karşılaştırmalı tablo analizlerinin aksine bu analiz tekniğinde işletmenin sadece bir döneme ait verileri incelenebilmekte ve yorumlanabilmektedir.

Finansal Tablolar Analizi

Financial_banner

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ UYGULAMALI ÖRNEKLER

Daha önceden bir arkadaşım için hazırladığım  Finansal Tablolar Analizi’nde kullanılan yöntemlerin uygulamalı örneklerine “Finansal Tablolar” başlıklı kategoriden aşağıda ulaşabilirsiniz. İncelenen şirketin Bilanço ve Gelir Tablosu ise aşağıdaki gibidir.

Çok sade bir şekilde hazırlanmış finansal tablolar uygulama kolaylığı açısından yararlı olacaktır. Aşağıdaki bilanço ve gelir tablosu verileri  Dikey Analiz, Trend Analizi, Karşılaştırmalı Tablolar (Yatay ) Analiz, Oran Analizi ve Dupont Analizi çerçevesinde incelenerek yorumlanmış olup, her bir analiz tekniği için yapılan değerlendirmelere aşağıdaki Finansal Tablolar Analizi kategorisinden ulaşabilirsiniz Uygulamalar sadece bir örnek niteliğinde olup, farklı işletmelere  ait  finansal tablolarda önem arz eden kalemler farklılık gösterecektir. Galiba aşağıdaki örneklerden en çok öğrenci arkadaşlar istifade edecektir.